Сабрана дела Mладена Жујовића


Штампани списи Mладена Жујовића
ЖУЈОВИЋ Младен Ј.: Дневници и белешке. Књ. I–V. – Врњачка Бања : Интерклима-Графика, 2004.
Књ. I: Ратни дневник. Св. 1: Србија у I светском рату. – 484 стр.: фотогр.; 24 цм.
Књ. II: Ратни дневник. Св. 2: Југославија у II светском рату. – 407 стр.; 24 цм.
Књ. III: Ратни дневник. Св. 3: Југославија у II светском рату. – 402 стр.: фотогр.; 24 цм.
    Књ. IV: Зборник докумената из заоставштине Младена Ј. Жујовића. – 444 стр.; 24 цм.
Књ. V: Есеји о људима и догађајима : 1903-1959. – 249 стр.; фотогр.; 24 цм.

Контакт адреса за информације: gradojcic@yahoo.com