Први светски рат, 1914.


Железничка станица (магацини и коњушница),
септембар 1914.

   

««