Први светски рат, 1914.


Драгомир Поповић “Варница”, новембар 1917, Рим.
Посвета на предњој страни: Младену Драгомир; на полеђини: Успомена на време без куће и Отаџбине, Драгомир.

   

««