Први светски рат, 1914.


На савском мосту (Јован и др Јеврем Жујовић) поподне по заузећу Земуна
5. септ. 1914.

   

««