Први светски рат, Солунски фронт


С лева на десно: Владислав Сондермајер, непознати, Младен Жујовић.

   

««