Први светски рат, Солунски фронт


Серпентина на путу Доњи Пожар.

   

««