Први светски рат, Солунски фронт


Тресина.

   

««