Први светски рат, Солунски фронт


Поток у Тресини.

   

««