Први светски рат, Драгоманци


Турска школа у џамији (Драгоманци).

   

««