Први светски рат, Драгоманци


Барака операционе сале и рендгена I хируршке болнице у Драгоманцима.

   

««