Први светски рат, Драгоманци


1. Ђока; 2. Света Барјактаревић; 3. Рада Данић; 4. Сава Мумджић – Сербо, пред бараком Радином, 20. април 1918.

   

««