Први светски рат, Драгоманци


Мој шатор 1916, децембар.

   

««