Први светски рат, Драгоманци


“Parisette” (Ђокин шатор), Драгоманци, 20. март 1917.

   

««