Припреме за пробој Солунског фронта и ослобођени градови


Битољ, септембар 1918.

   

««