Припреме за пробој Солунског фронта и ослобођени градови


Скопље, октобар 1918.

   

««