Младен Жујовић, личне фотографије


Седми конгрес Већа Српске народне одбране, Чикаго 28-29 јун 1948.
Седе за столом с лева на десно: Константин Фотић, Јован Ђоновић, Мл. Ј. Жујовић.

   

««