Hoover Institution Archives
Stanford, California 94305–6010
No CSUZ 70019–A, 7 кутија (око 40 x 30 x 15 цм)

Дневници (Свеске):
28. јануар 1915–30. април 1917. кутија 2
1. јули 1917–15. јануар 1919. кутија 2
+ још једна свеска са белешкама из 1916–1918. кутија 2
мај – новембар 1942. кутија 1
август 1943–август 1944. кутија 1
октобар 1944–април 1945. кутија 1
30. септембар 1945–24. мај 1946. кутија 6
 31. мај–2. јуни 1950. кутија 5
Белешке за дневник
Генерал Живко Павловић, април 1952. кутија 2
Генерал Петар Живковић, Париз 30. јун–2. јул 1952. кутија 2
Сећања и подаци: завереници и црнорукци, Париз јул 1952. кутија 2
Генерал Живко Павловић и пробој Солунског фронта, Париз дец. 1952.
кутија 2
Кореспонденција:
Писма феб.– март 1944 (К. Фотићу, министрима у југосл. влади, Ребеки Вест и др.)
кутија 5
Писма, лето 1944 (министрима у југосл. влади и др.) кутија 7
Писмо Краљу, Каиро, 8. окт 1944 кутија 4
Преписка са Радојем Кнежевићем, 1946 кутија 3
Преписка са Слободаном Јовановићем, 1946–1951
кутија 3
Преписка са Константином Фотићем, 1946–1957. кутије 3, 4 и 5
Преписка са Еп. Николајем Велимировићем, 1951 кутија 2
Преписка са Божидаром Пурићем, 1953–1955 кутија 3
Преписка са другим личностима кутије 2, 3, 4
Лична документа:
Италијанска лична карта (Бриндизи, 24. XI 1943.) кутија 3
Фотографија Мл. Ј. Ж. без датума кутија 3
Документи и кореспонденција у вези са наредбом југосл. владе за хапшење Мл. Ж., јуни 1946. кутија 2
Документа и кореспонденција у вези са регулисањем боравка у САД, 1950. кутија 2
Рат у Југославији 1941–1945:
Предлог Српског културног клуба о организовању народне одбране, упућен ген. Милану Недићу, Министру војске и морнарице. Поверљиво, 5. септ. 1939. Концепт писан машином са исправкама руком Мл. Ј. Ж., 6 стр. кутија 2
Телеграми између Каира/Истамбула и генерала Михаиловића (1941–1945). кутије 4, 5, 6
Ml. Žujović: Partisans et Tchetniks. Confidentiel. Le Caire, oct. 1943. (Remis à M. Pouritch pour l'ambassadeur Stevenson). – 102 стр. куцане машином, копија испод индига кутија 1
Ml. Žujović La crise yougoslave. 1943. и даље. Стр. 8 кутија 3
Многи и разни извештаји, меморандуми, записници, говори, кореспонденција итд. у вези с ратом у Југославији, јесен 1943–1945 кутије 4, 5, 6
Суђење генералу Д. Михаиловићу 1946:
Чланци, кореспонденција, меморандуми кутија 2
"Dossier Velichkovitch"
Évasion “Begstvo" 1953. кутија 1
Разно
Кореспонденција, резолуције, белешке итд, 1950–1955. кутије 2, 3
Грађа за библиографију Мл. Ј. Ж:
Le pouvoir constituant dans les constitution serbes. Paris : Librairie moderne de droit et de jurisprudence, 1928. 330 p. 'dr. dis.' кутија 6
Драгиша Васић. Питсбург, Српски народни савез, 1948. кутија 1
Драгиша Васић (рукопис) кутија 2
Разни чланци у недељном листу Слобода, Чикаго кутија 2
Considération sur la situation actuelle de la Yougoslavie et la politique suivie vis–а–vis d'elle. (Говор одржан у Њујорку, 6. дец. 1949). кутија 2
Конференција др Мл. Жујовића о активности и утицају српских организација у САД (Париз 29. јан. 1951) кутија 2
Tito face à l’Occident. (10. нов. 1951) кутија 2
Циљ или средство (1952) кутија 2
Дража као жртва идеја (8. окт. 1952). кутија 2
Дража као организатор гериле (15. окт. 1952) кутија 2
Разни рукописи и белешке о Југославији на српском и француском (предавања у Француској и САД) кутија 1 и 2
Хартије краљице Наталије:
Mes souvenirs (copié sur l’originel des mémoires de S. M. La Reine Nathalie de Serbie) 4. мај 1923. Препис руком Мл. Ј. Ж. по одобрењу Кр. Наталије кутија 2
Писма Ст. Новаковића и других на српском и француском, јун–септ. 1900. кутија 2

На овом сајту наћи ћете чињенице и документа о потпуковнику др Младену Ј. Жујовићу (1895-1969), једном од организатора Равногорског покрета (1941) и делегату (политичком и војном) генерала Михаиловића у Каиру (1943-1944) и Паризу (1944-1946).