страна 4/4

Прилог биографији



Из Ратне оцене бр. К. Пов. 108 од 18. августа 1920

Наредба бр. 196
Команданта Шумадијске дивизије за 6. март 1917. год.

Командант Шумадијске дивизије, усвајајући предлоге надлежних претпостављених старешина предложио ми је да својом наредбом похвалим а за заслужна дела која су учинили и то:
3. Водника 1. вода Митраљеског оделења 1. батаљона XIX пешад. пука активног пешад. потпоручника Младена Ј. Жујовића за ова дела:
“13. јула 1916. год. непријатељски јаки делови напали су наше предње делове на Катунцу. Митраљеско оделење упућено је одмах у помоћ. Потпоручник г. Жујовић невероватном брзином водио је свој вод до стрме падине Катунца без пута, носећи митраљезе на рукама стигао је на Катунац у најкритичнијем моменту. Бугари су потисли наше до последње чуке и почели су их опкољавати, али потпоручник г. Жујовић је на отвореном простору на 50 метара од непријатеља пласирао митраљезе и отворио ватру. Изненадна и тачна митраљеска ватра унела је забуну у непријатељску пешадију, која се после малог колебања дала у бегство.
Наша пешадија искористи овај моменат и изврши контранапад у коме је узео активног учешћа и потпоручник г. Жујовић гонећи ватром одступајућег непријатеља наносећи му губитке.
Непријатељ је у највећем нереду побегао оставивши доста мртвих, оружја и опреме. 14. јула 1916. године непријатељ ојача трупе и покуша поново да освоји положај Катунац. Тога дана непријатељ је јаком артилеријском ватром припремао напад и затим је почео нападати. Потпоручник г. Жујовић је био вешто пласирао митраљезе и када је непријатељска пешадија пришла положају, он је отворио ватру и непријатељску пешадију приковао за земљу. Иако је непријатељска артилерија засипала положај, митраљези су тукли непријатељску пешадију, те је тако стварана могућност нашој пешадији да изврши испад у коме је узео учешће потпоручник г. Жујовић носећи митраљез заједно са пешадијом тукући отворено непријатеља који је се одмах дао у дивље бегство, оставивши доста мртвих, пушака и спреме.
4. августа 1916. године непријатељ је у свануће почео тући артилеријом положај Катунац са три стране. После артилеријске припреме од два и по часа почео је нападати са седам до осам пута јачом снагом. И овога пута потпоручник г. Жујовић храбро је отворио митраљеску ватру на непријатељску пешадију чије је предње делове покосила тачна ватра, а задње приковала за земљу.
Непријатељ дочекан јаком пешадијском и митраљеском ватром, покуша да са обе стране, користећи шуму, опколи положај. Али то развлачење непријатеља искористи наша пешадија и изврши испад.
Потпоручник г. Жујовић је својим митраљезима потпомогао испад наше пешадије, а када је непријатељ потучен, и са страшним губицима одбачен, он је својим митраљезима косио непријатељске редове.
Потпоручник г. Жујовић је својим јуначким држањем много припомогао те је положај Катунац и овога пута као и раније јуначки одржан.”
Усвајањем овог предлога и за изложене заслуге похваљујем Водника 1. вода Митраљеског оделења 1. батаљ. XIX пеш. пука, активног пешадијског потпоручника г. Младена Ј. Жујовића.
Ова наредба да се саопшти целој армији.
Предње се доставља на саопштење војницима ове дивизије.

XIX пеш. пук. Командант, пуковник
К. Пов. бр. 1578  Ж. Г. Павловић с.р.

  
страна 4/4


На овом сајту наћи ћете чињенице и документа о потпуковнику др Младену Ј. Жујовићу (1895-1969), једном од организатора Равногорског покрета (1941) и делегату (политичком и војном) генерала Михаиловића у Каиру (1943-1944) и Паризу (1944-1946).